Avaleht Heategevus Aita toetada autismialase raamatu välja andmist
Aita toetada autismialase raamatu välja andmist

Aita toetada autismialase raamatu välja andmist

Sinu annetuse abil ja Swedbank kaasabil soovitakse välja anda eesti keeles Colette de Bruini raamatu „5 küsimust“, mis on abiks laste käitumise erisuste ja põhjuste mõistmisel.

Autismispektri häiretega inimeste arv kasvab kogu maailmas väga kiiresti ja see on tinginud ka olukorra, et vanemad vajavad põhimõistete selgitamist ja esmaste toimetulekuoskuste õpetamist.

Autismispektri häired on elukestev häire, mis mõjutab peamiselt kolme valdkonda: sotsiaalseid suhteid, kommunikatsiooni, kõne ja keele arengut. Autismispektri häired on tänaseni kindla ühese põhjuseta, väga laia varieeruvusega ja probleemistikuga. Vanematel ja ka õpetajatel on väga raske aru saada oma laste käitumise erisustest ja põhjustest ning leida just see õige metoodika ja lähenemine, kuidas konkreetset last aidata.

Colette de Bruini „5 küsimust“ on kirjutatud vanema ja õpetaja seisukohalt vaadates: kuidas kasvatada ja juhendada autismispektri häirega last? Mis on mu ülesanne, kuidas ma selle ellu viin, kus see toimub, millal ma pean seda tegema ja kes on kaasatud?

Raamat on praktiline juhend autismispektri häirega laste vanematele ja nende lastega tegelevatele spetsialistidele nende igapäevatöös. Eestikeelne juhendmaterjal aitab põhjalikumalt mõista ja abistada neid lapsi ja noori. Raamatu tõlkimine ja kirjastamine võimaldab kasutada kaasaegset juhendmaterjali, et anda autismispektri häirega lastele maksimaalselt võimaliku ettevalmistuse iseseisvaks toimetulekuks.

Annetuse saad teha Swedbank ANNETUSKESKONNAS!

Samuti vajab MTÜ Eesti Autismiühing vabatahtlike abi turundusel ning kodulehe materjalide tõlkimisel vene keelde.

Kontakt: MTÜ Eesti Autismiühing
Aadress: Rahu 8 Tartu 50112
Telefon: 511 9685
E-mail: autismeesti@gmail.com
Arvelduskonto: 221035410732

Kommentaarid