Avaleht Heategevus Greete Reinson: Elatisabi.ee aitab vähekindlustatud peresid
Greete Reinson: Elatisabi.ee aitab vähekindlustatud peresid

Greete Reinson: Elatisabi.ee aitab vähekindlustatud peresid

Tasuta õigusabi-elatis, elatisabi.eeElatisabi.ee taga seisab Reinson & Partnerid Õigusbüroo OÜ, kelle põhisuunaks on pakkuda kvaliteetset õigusabi ja juriidilist nõustamist kõigis äri-, lepingu- ja haldusõigusega seotud küsimustes.

“Oleme asjatundlik ja nooruslik tiim. Suhtleme klientidega vahetult ja hoiame töö käigus kontakti, et saavutada alati parim lahendus,” ütleb büroo omanik Greete Reinson.

Elatisabi.ee on spetsialiseerunud peamiselt perekonnaõiguslikele vaidlustele, ennekõike puudutades elatis-, hooldus- ja suhtlusõigust.

Ettevõte sündis elust enesest. “Seisin ühel päeval silmitsi paljudele lapsevanematele tuttava olukorraga, kus teine pool ei tundnud huvi lapse käekäigu vastu ning keeldus osalemast lapse ülalpidamiskohustuses. Kuna enamike õigus- ja advokaadibüroode teenused on väga kallid, siis ei saa mitte kõik lapsevanemad seda teenust enesele lubada. Sellest ka idee luua õigusbüroo, kust saaksid abi ka vähekindlustatud pered,” kirjeldab Reinson & Partnerid Õigusbüroo OÜ-s toimetav Greete.

Büroost teatakse veel vähe, kuna reklaami pole tehtud, kuid need, kes abi vajavad, on otsides leidnud kontakti hõlpsasti. Elatisabi.ee eesmärgiks on pakkuda oma teenust kõikidele, sh neile, kes teenuse eest maksta ei jõua.

“Meie jaoks on parim reklaam see, kui oleme saanud klienti tema mures tulemuslikult aidata. Reklaam levib inimeselt inimesele. Sellist reklaami raha eest osta ei ole võimalik,” lisab Greete.
 
Kui palju tänasel päeval pöördub teie poole inimesi ja mis on nende peamised probleemid?    

Reinson & Partnerid Õigusbüroo OÜ büroo omanik Greete Reinson
Reinson & Partnerid Õigusbüroo OÜ büroo omanik Greete Reinson

Pöördujaid on üllatavalt palju. Peamisteks probleemideks on ühe vanema ülalpidamiskohustuse mittetäitmine oma alaealise lapse (alaealiste laste) ees, samuti lapse ja vanemate vaheline suhtluskord ning lapse (laste) hooldusõigus. Tuleb ette selliseidki olukordi, kus inimesed pöörduvad meie poole isaduse tuvastamiseks, kuna lapse sünnitunnistusel on jäänud see koht täitmata. Ülalpidamiskohustus tuleneb põlvnemisest.

Lisaks on meie kodulehel avatud foorum, kus jurist vastab jõudumööda kõikidele
küsimustele. Seoses sellega palume inimestelt mõistvat suhtumist ja kannatlikkust, sest kõik küsimused saavad vastused, kuid jurist on väga hõivatud. Kiireima vastuse oma probleemile saab kindlasti sellelt aadressilt: info@elatisabi.ee.

Millised on elatisabi.ee peamised tööülesanded? 

Eelkõige on need seotud elatisega seotud probleemide lahendamisega, kuid ampluaa on lai, alustades klientide nõustamisest kuni elatisnõuete koostamiseni välja. Oleme kliendi jaoks olemas kogu kohtuprotsessi vältel.
Samuti kuuluvad meie tööülesannete hulka muud laadi perekonnaõiguslikud vaidlused, nt hooldusõiguse- ja suhtlusõigusega seonduvad küsimused. Miks? Oleme seisukohal, et ükski laps ei tohiks kannatada majanduslikult, kui üks lapsevanematest ei ole nõus vabatahtlikult täitma temale seadusest tulenevat kohustust. Elatis on mõeldud lapsele.
Ka ei suuda paljud lapsevanemad saavutada kokkulepet küsimustes, millisel määral saab lapse- või lastega suhelda alaliselt lahuselav vanem. Kannatajaks jääb ikkagi laps.

Millistel tingimustel ja milliste võimaluste piires annate tasuta abi vähekindlustatud vanematele? 

Tasuta õigusabi anname elatisnõude puhul, kui kliendi majanduslik olukord ei võimalda õigusabi eest tasuda. Ukse taha ei jäta me kedagi. Lisaks pakume ühe tunni ulatuses tasuta konsultatsiooni. Meie büroo teeb koostööd “EESTI LASTERIKASTE PEREDE LIIDUGA”, kelle liikmed saavad kuni 70% soodustuse. Algusjärgus on koostöö mitmete mittetulundusühingute- ja ettevõtetega. Abi seisneb kliendi nõustamises, vajalike dokumentide koostamises ning vajadusel kohtus esindamises.

Kuidas selline muidu suuri rahasummasid nõudev ettevõtmine teie büroos tasuta võimalik on? Mis on teie n-ö peamised nipid? 

Tasuta õigusabi kompenseerime oma teiste tasuliste teenustega:  tasuline õigusabi, autorent ja  kinnisvara vahendusteenus.  Samuti ei ole meil hetkel suuri ruume ja palju töötajaid.

Miks olete nõus vähekindlustatud üksikvanemaid toetama ja mil viisil? 

Vähekindlustatud üksikvanemaid oleme valmis toetama eelkõige laste nimel. Lapsed on need, kes kannatavad neist sõltumatult vanemate vahel tekkinud vaidlustes. Meie missioon seisneb püüdluses panna vanemaid mõtlema esmajärjekorras oma lastele, kes ei ole milleski süüdi.

Elatis on mõeldud alaealisele lapsele (elatis on alaealise lapse huvides). Samuti on lapsel õigus oma päritolule ja vanematele. Lapse mõlemal vanemal on õigus lapsega suhelda ning osaleda lapse kasvatamisel ja tema eest hoolitsemisel.

Kui suur probleem selline elatisrahade ja laste toetuste nõudmine tänapäeva Eestis on? 

Tuleb tõdeda, et probleem on palju suurem kui arvasime. Elatisrahade maksmine jääb paljudel lapsevanematel raha taha. Samuti on paljudel jäänud lapse sünnitunnistusel isa koht täitmata. Sellisel juhul tuleb hakata isadust tuvastama.
On palju selliseid olukordi, kus võlgnik on riigist lahkunud. Elatist välismaal elavalt võlgnikult on väga raske kätte saada, kuid mitte võimatu. Kui näiteks Eesti kohus on teinud teie kasuks otsuse, aga võlgnik ise elab või on tema vara mõnes teises riigis ning otsust ei saa Eestis täita, siis tuleb esitada meie kohtu poolt langetatud otsuse tunnustamise taotlus välisriigi kohtule, et otsust saaks täita võlgniku elukohas või tema vara asukohas. Juhime siinkohal tähelepanu asjaolule, et kohtuotsuse tunnustamine on aeganõudev protsess ja selleks võib teatud juhtudel kuluda aastaid.

Miks jääb märkimata sünnitunnistusel isa koht?  

Põhjuseid võib olla mitmeid. Kõige levinum on muidugi see, et lapse isa lihtsalt on jätnud kohale ilmumata või ei peeta seda oluliseks. Selliseid juhtumeid on palju.

Mis viib inimesed selleni, et nad ei saa enam oma lapsi toetada?   

Ka siin võib olla põhjuseid mitmeid. Nagu eelnevalt ka mainisin, on kindlasti peamiseks põhjuseks majanduslikud küsimused. Paljudel inimestel on väga väike palk või on nad tööst ilma jäänud vms. On olukordi, kus lihtsalt ei soovita enam oma last/lapsi toetada. Siinkohal tooksin välja, et perekonnaseaduse mõtte kohaselt on vanem kohustatud hankima endale sissetuleku, mis lisaks tema enda vajadustele tagaks ka laste vajaduste rahuldamise.

Miks sageli ei jõuta rahaasjades peale lahutust omavahel kokkuleppele? 

Abiellumisel on abikaasadel võimalik valida nende vahel kehtima hakkav varasuhte liik. Tihtipeale seda ei tehta ja kui abiellujad ei vali varasuhet abiellumisavaldusega või ei sõlmi abieluvaralepingut, kohaldatakse nende varalistele suhetele
abielu sõlmimisest alates varaühisuse kohta sätestatut. Varaühisuse puhul lähevad abikaasade ühisomandisse varaühisuse kestel omandatud esemed ning abikaasade muud varalised õigused. Seega seob varaühisus abikaasad majanduslikult tugevasti. Ka on üheks levinumaks põhjuseks see, et vanemad saavad emotsionaalselt haiget. Abielulahutus ei ole kunagi kerge.

Millised on peamised lahendused?  

Abikaasad võivad varalisi suhteid reguleerida omavaheliste kokkulepetega, kui selles osas ei ole vaidlust. Kui nimetatud kokkulepe puudutab kinnisasja, siis tuleb vastav leping sõlmida notari juures. Abielu kestel on abikaasadel võimalik sõlmida sellekohane abieluvaraleping ja pärast abielu lahutamist vastav ühisvara jagamise leping. Kui abikaasad ei jõua omavahel kokkuleppele, lahendab vaidlusküsimuse kohus.

Kui suur hulk on neid inimesi, kes teie poole pöörduvad? 

Väga suur. Sellest on tingitud pikk ooteaeg.

On teil plaanis oma tegevust laieneda?

Kindlasti on see meil plaanis, kuid tulevikus. Inimesi, kes meie teenust vajaksid, on tõesti palju. Kliendid tulevad üle Eesti, mis näitab, et laienemine on põhjendatud. Seega, kui on jurist/advokaat, kellele läheb korda laste heaolu ja soovib appi tulla, siis võib meiega ühendust võtta.
Lähitulevikus on plaan pakkuda peredele varjupaigateenust. Seda siis neile, kes on nt õnnetuse või hetkelise majandusliku raskuse läbi kodu kaotanud. Kui keegi soovib meid sel teel abistada, võib samuti ühendust võtta.

Kui raske või kerge on tänapäeva Eestis head teha? 

Eestis head teha on väga raske. Majanduslik pool ei jõua kahjuks järgi. Inimestel võib olla hea ja üllas idee, kuid lihtsalt ideest ei piisa. Idee tuleb ka teostada ja teostus vajab siiski rahalisi vahendeid.

Milline on tänu, mida teie vähekindlustatud kliendid teile osutavad? 

Kõige suuremaks tänuks on sõna “aitäh”. Kui kohus on teinud otsuse kliendi kasuks, siis meile tähendab see siiski seda, et Eestis on juures veel üks laps, kelle elu saime muuta natukene paremaks.

Kuidas on teid võimalik leida? 

Meie koduleht asub aadressil: www.elatisabi.ee ja Facebookis.

Dagmar Reinolt 

Kommentaarid