Avaleht Heategevus KOOLIKIUSAMISE ENNETAMISEKS I Tartu linn toetab kiusamisvaba kooli programmi ligi 30 000 euroga
KOOLIKIUSAMISE ENNETAMISEKS I Tartu linn toetab kiusamisvaba kooli programmi ligi 30 000 euroga

KOOLIKIUSAMISE ENNETAMISEKS I Tartu linn toetab kiusamisvaba kooli programmi ligi 30 000 euroga

Tartu linnavalitsus sõlmib sihtasutusega Kiusamisvaba Kool lepingu koolikiusamise ennetamiseks linna koolides kogumaksumusega 29 999 eurot.

Leping sõlmitakse 2021/2022 õppeaastaks. Programmi eesmärgiks on ennetada kiusamise juhtumeid koolides ning aidata Tartu koolidel võtta kasutusele koolikiusamise vastaseid abinõusid. SA Kiusamisvaba Kool pakub omalt poolt mentorlust, teemakohaseid koolitusi ja üritusi ning käsiraamatuid koolidele ja lapsevanematele, samuti viiakse koolides läbi koolikiusamise teemalised uuringud. Toetavad tegevused on mõeldud Tartu linna KiVa programmiga liitunud koolidele, need on: Ilmatsalu kool, Miina Härma gümnaasium, Aleksander Puškini kool, Annelinna gümnaasium, Karlova kool, Mart Reiniku kool, Raatuse kool ja Tamme kool.

Haridusosakonna juhataja Riho Raave ütles, et esialgu sõlmitakse Kiusamisvaba Kooli Sihtasutusega leping käesolevaks õppeaastaks, kuid linnal plaanis koostööd tulevikus veelgi laiendada. “Soovime, et selle programmiga liituksid varem või hiljem kõik Tartu põhikoolid,” sõnas Raave.

1.detsembril korraldab SA Kiusamisvaba Kool Tartus kõikidele KiVa programmiga juba liitunud ja liituda kavatsevatele koolidele seminari, mis innustab kooliperesid tegelema kiusuennetusega teadus- ja tõenduspõhiselt.