Avaleht Heategevus ÜHESKOOS LASTE HEAKS! Lastefond kutsub üles aitama asenduskodude lapsi
ÜHESKOOS LASTE HEAKS! Lastefond kutsub üles aitama asenduskodude lapsi

ÜHESKOOS LASTE HEAKS! Lastefond kutsub üles aitama asenduskodude lapsi

ÜHESKOOS LASTE HEAKS! Lastefond kutsub üles aitama asenduskodude lapsiTartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond pani tänavu käima aasta peamise kampaania, mille põhisõnumiks on aidata asenduskodude lapsi, täpsemini toetada asenduskodudes kasvavate vanemliku hoolitsuseta laste täiendava terapeutilise toe saamist erialaspetsialistidelt, nagu näiteks terapeutidelt ja eripedagoogidelt.

Fond on juba 2010. aastast toetanud erialaspetsialistide tööd Tudulinna asenduskodus. Sel aastal soovitakse projekti laiendada ning abistada ka teisi asenduskodusid, kes vajavad täiendavat tuge lastele vajaliku teraapia võimaldamisel. Projekti lõpp on hetkel määratlemata.

Käesoleva kampaania ellukutsumiseks sai Lastefond innustust Tudulinna asenduskodu toetamisest viimase nelja aasta jooksul. “Selle käigus oleme mõistnud asenduskodus kasvavate laste vajadust psühholoogilise ja terapeutilise toe järele. Läbi selle toe võimaldamise asenduskodude lastele tahame tekitada neis teadmist, et nende muresid mõistetakse ning neid soovitakse aidata alustada tulevast elu sisemiselt tugevana ning ilma parandamatute hingehaavadeta. Projekti raames toetame asenduskodusid, kus kasvavad lapsed ei saa erinevatel põhjustel nagu vahemaa, transpordi puudumise või kulukuse, liiga pikkade ootejärjekordade või muu taolise tõttu kas üldse mitte või õigeaegselt neile vajalikku psühholoogilist ja terapeutilist tuge,” selgitavad fondi inimesed oma kodulehel.

Lapsed kui vigase tiivaga linnud

Asenduskodudes üle Eesti elab täna rohkem kui 1000 last ning väga paljud neist vajavad täiendavat ja järjepidevat terapeutilist tuge. Riiklikul tasandil on seni olnud eesmärgiks asenduskodudes elavatele lastele luua võimalikult sarnased tingimused tavaperedes kasvavate lastega ning sel põhjusel on asenduskodudele kehtestatud erinevaid ettekirjutusi, muuhulgas perepõhine hooldusmudel ning nõuded laste ja kasvatajate suhtarvule ühes asenduskodu peres. Lisaks on ehitatud 11 asenduskodus uusi peremaju.  Moodne maja ja head elutingimused on lapse arengu seisukohalt loomulikult olulised, kuid asenduskodu laste igakülgseks arendamiseks ja eluks ettevalmistamiseks ei piisa vaid suurepärasest elukeskkonnast.

Vanemliku hoolitsuseta lapsed, olgu neil kuitahes kenad asenduskodud, on seesmiselt katki ning nendelaste psüühilistest ja füüsilistest läbielamistest tulenevad kogemused ja mälestused on need, mis mängivad suurt rolli asenduskodusse sattunud lapse edasises toimetulekus. Nende laste läbielatud kogemused on jätnud nende hinge palju valusaid mälestusi, kogemusi, vastuseta jäänud küsimusi, tihti ka süütunnet millega lapsel tuleb edasi elada. Seetõttu tuleb nende laste “katkiste hingede” parandamisega väga põhjalikult tegeleda. On oluline, et lapsele osutatav asenduskoduteenus ei piirduks vaid välise  turvalise keskkonna  loomisega, vaid hõlmaks endas ka professionaalselt läbimõeldud terapeutilist abi.

“Üheskoos saame asenduskodusid selles toetada, et luua sealsetele lastele hoolimata nende üleelamistest võimalus helgeks tulevikuks. Lastefond pakub oma heade annetajate abiga asenduskodudele tuge, et asenduskodu lastele terapeutilist abi võimaldada,” öeldakse üleskutses.

Tudulinna asenduskodu (MTÜ Maria ja Lapsed)

MTÜ Maria ja lapsed on Ida-Virumaal Tudulinnas asuv mittetulundusühing, mille eesmärk on täita vanemlike hoolitsuseta jäänud laste põhivajadusi, luues neile turvaline ja arenguks soodne elukeskkond ning valmistada lapsed ette võimetekohaseks toimetulekuks täiskasvanuna.  Täna elab asenduskodus 22 last.
Lastefond on toetanud Tudulinna asenduskodu erinevaid projekte: 2011/2012. aastatel  “Päikesekiired meie laste silmis”, 2012/2013. aastatel “Päikesekiires meie laste silmis” jätkupojekt, 2013/2014 “Aitame lapsel maailma mõista”.

2014/2015. aasta projekti “Märkan last ja tema tugevust” põhimõtteks on toetada lapsi psühholoogilis-pedagoogiliselt, et tagada nende iseseisvaks eluks vajalike oskuste ja teadmiste omandamine. Eesmärk on läbi professionaalse tegevuse pakkuda asenduskodus elavatele lastele parimat abi, et tagada laste toimetulek iseseisvas elus, et asenduskodus kasvavatest lastest saaksid ausad, töökad ja endaga hästi toimetulevad inimesed.
Terapeudid töötavad Tudulinna asenduskodus 2 päeva kuus. Asenduskodus on väga keeruliste probleemidega lapsi, kellega terapeutidel tuleb põhjalikult tegeleda.

Lisaks toetavad terapeudid kasvatajaid ning nõustavad asenduskodu töötajaid. Terapeutide töö on olnud põhjalik ja tulemusrikas, nad on olnud kriisihetkedel asenduskodule alati kättesaadavad, olenemata kellaajast ja nädalapäevast, mis on laste abistamisprotsessis väga oluline.

TEISED ABIVAJAJAD: 

SA Elva Perekodu
Elva Perekodus elab hetkel 35 last. Lapsed vajavad regulaarset psühholoogi ja psühhiaatri abi.  Lisaks on tarvis käia eriarstide juures. Kuna Elvas ei ole psühhiaatri ja erinevate spetsialistide abi võimalust, siis käiakse Tartus. Sellest tulenevad transpordikulud on asenduskodu jaoks üsna suured. Et tugiteenused oleksid võimalikult kättesaadavad asenduskodu lastele vajatakse abi transpordikulude katmisel.

Vinni Perekodu

Vinni Perekodus elab hetkel kokku 20 last. Lapsed on emotsionaalselt ja sotsiaalselt väga ebastabiilsed, hingeliselt traumeeritud ja elanud piirideta. Keegi ei tea, mida nad on läbi elanud. Väga oluline on järjepidev koostöö spetsialistiga, kes kohe lapse saabudes, koos kasvatajaga tutvuks lapsega, aitaks luua toetavat, hoolivat suhet ning aitaks hirmudest vabaneda.

Siiani käisid perekodu lapsed Rakveres täiskasvanutele spetsialiseerunud psühholoogi ja eripedagoogi juures, kuid neil puuduvad kogemused asenduskodu lastega ja üldse lastega. Seetõttu pole tihtilugu ka kogemusi.
Perekodu vajab spetsialisti, kellel on kogemused ja teadmised hingeliselt traumeeritud lastega töötamisest ning on teadlik ka asenduskodulaste eripäradest. Tööle asub väga kogenud Pille Kriisa, asenduskodu vajab toetust spetsialisti töötasuks.

Maksumus

Tudulinna asenduskodu: Lastefond toetab projekti “Märkan last ja tema tugevust” 10 kuu vältel kokku 7695,72 euroga.

SA Elva Perekodu: Lastefond toetab SA Elva Perekodu transpordikulusid Tartusse psühholoogi ja psühhiaatri ning teiste erialaspetsialistide juurde 12 kuu vältel kokku 660 euroga.
Vinni Perekodu: Lastefond toetab Vinni Perekodus eripedagoogi/logopeedi töötasu 6 kuu vältel kokku 1286,40 euroga.

Kuidas Sina aidata saad?

  • hakates püsiannetajaks
  • ostes heategevuslike meeneid
  • tehes ülekande Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi annetuskontodele, lisades selgituseks “Katkised hinged”:

Swedbank IBAN EE682200221015828742
SEB IBAN EE261010220014910011
Danske IBAN EE403300334408530000
Noreda IBAN EE791700017000285384
LHV IBAN EE527700771000610813

  • helistades Lastefondi annetus telefonidele:

900 5025, kingid 5€
900 5100, kingid 10€
900 5500, kingid 50€

Jüri Kukk

Kommentaarid