Avaleht Heategevus Erivajadustega inimesi teenindav taksofirma sai toetust
Erivajadustega inimesi teenindav taksofirma sai toetust

Erivajadustega inimesi teenindav taksofirma sai toetust

Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) ja Heateo Sihtasutuse korraldatud NULA ühiskondlike algatuste inkubaatori 3. hooaja võitsid ja 25 000-eurosed starditoetused said tiimid, kes lubavad nutikate lahenduste abil parandada küpses eas inimeste positsiooni tööturul, leevendada teadlaste- ja inseneridepõuda ning tõsta erivajadustega inimeste liikuvust ja elukvaliteeti.

Tugitakso hakkab pakkuma usaldusväärset, paindlikku ja lihtsasti kättesaadavat transporditeenust erivajadustega inimestele. Selleks luuakse olemasolevate sõiduvahendusplatvormide juurde tervikteenus, kus juht pakub kliendile tuge sõltuvalt tema vajadustest – lisaks sõidutamisele aitab näiteks kliendil tulla 4. korruse korterist taksosse.

Seniorship vahendab läbi veebiplatvormi 45+ eluaastates inimestele praktikaprogramme, mis loovad neile paremaid võimalusi ümberõppeks ja tööturule naasmiseks. Inimesed saavad nende abil võimaluse omandada senisest paremini uusi oskusi ja teha karjäärimuudatusi ka pärast 45. eluaastat.

Spark Makerlab pakub praktilisi ja kaasahaaravaid leiduritekomplekte noortele loodus-, täppis- ja tehnikateaduste tulemuslikumalt õpetamiseks. Komplektide abil saavad noored koolides ja huviringides ehitada igapäevaelust tuntud tehnikavidinaid, näiteks kõlareid, elektrikitarre, tõstukeid, fotokaameraid ja rakette täielikul või töötava mudeli kujul. Nii kasvatatakse noortes inseneripisikut, arendatakse loovust, loogikat, kriitilist mõtlemist, koostööoskusi ja palju muud.

„Kõik kolm algatust panustavad ühiskonnas oluliste kitsaskohtade lahendamisse,“ kinnitab KÜSK-i toetuste juht Mari-Liis Dolenko ja lisab: „Loodetavasti saavad neistki ideedest elujõulised lahendused, nagu seda on tänaseks näiteks NULA esimese aasta vilistlased Topsiring või Vaikuseminutid, kes mõlemad toimetavad hooga ja üle-eestiliselt.“

NULA inkubaatori projektijuht Marleen Pedjasaar sõnas, et kõik seitse inkubaatoris osalenud meeskonda tegelesid väga olulistele ühiskondlikele probleemidele lahenduse leidmisega. “Osalejad tõid välja, et inkubaatoris saadud tugi koolituste ja mentorluse näol pakkus idee kasvatamiseks just vajaliku raamistiku. Oleme tänulikud kõigile ettevõtetele ja eraisikutele, kes algatusi ühel või teisel moel inkubaatoris toetasid. Kogukonna tugi on uute ideede käivitamisel ülimalt oluline,” kommenenteeris Pedjasaar.

Ideid laekus sel aastal kokku 79. Uute ideedega kandideerimise võimalus tuleb taas kevadel.