1. Avaleht
  2. Heategevus
  3. HEATAHTLIK KOGUKOND I Tallinn hakkab üksi elavate eakate abistamiseks kaasama vabatahtlikke
HEATAHTLIK KOGUKOND I Tallinn hakkab üksi elavate eakate abistamiseks kaasama vabatahtlikke

HEATAHTLIK KOGUKOND I Tallinn hakkab üksi elavate eakate abistamiseks kaasama vabatahtlikke

Tallinn hakkab rakendama vabatahtlike kaasamise koostöömudelit, et pakkuda rohkem tuge üksi elavatele eakatele ja erivajadustega inimestele. Vabatahtlike kaasamine on täiendavaks ressursiks olemasolevatele linna poolt pakutavatele sotsiaalteenustele.

Linnavolikogu nõustus tänasel istungil Tallinna osalemisega Euroopa sotsiaalfondi välisprojektis „Tallinna osalus vabatahtlike kaasamise koostöömudeli rakendamises hoolekandesüsteemis“. Projektis osalemine aitab linnaosade sotsiaalhoolekande osakondadel ja linlastel saada teadlikumaks vabatahtlike kaasamise võimalustest ning sellest, kuidas kogukonna oskusi ja valmisolekut paremini rakendada.

Foto: Shutterstock.com

Volikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimehe Märt Sultsi sõnul on linna osalemine vabatahtlike panusel tuginevas projektis praeguses isolatsiooni ja piirangute tingimuses igati positiivne ja innovaatiline. „Üksi elavaid inimesi, kes endaga ise enam päris hakkama ei saa, tekib iga päevaga järjest juurde. Meie ülesanne on nad üles leida ja aktiivsesse ellu tagasi tuua või kui seda pole võimalik saavutada, siis pakkuda võimalust suhelda,“ rääkis Sults.

„Kuigi antud projekt on eeskätt suunatud abi vajavatele vanemaealistele inimestele, tuleks pikemas perspektiivis tähelepanu pöörata ka üksikutele aktiivsetele eakatele, kes saaksid noorematele olla nii-öelda vanavanemate eest. Praegune põlvkond on suuresti ju vanavanemate tarkusest ilma jäänud, sest vanem generatsioon püüab viimase võimaluseni tööl käia ja lapselaste jaoks ei jätku piisavalt aega. Elutarkuse ja kogemuste jagamine on ju seni olnud vanaemade ja vanaisade meeldiv kohustus. Sellised ettevõtmised tugevdaksid kogukondi,“ lisas ta.

Foto: Shutterstock.com

Koostöömudel vabatahtlike kaasamiseks ja rakendamiseks hoolekandes töötati välja 2020. aastal Euroopa sotsiaalfondi rahastuse toel sotsiaalministeeriumi ja MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant juhtprojektina ning alates eelmise aasta augustist rakendatakse seda üle-eestiliselt. Tallinn plaanib projekti käivitada juba käesolevast kuust.

Projekti käigus soovitakse Tallinna piires jõuda hinnanguliselt 200 abivajajani, kelle toetamisse kaasataks 150 vabatahtlikku. Ühtlasi soovitakse jõuda ka nende inimesteni, kes ei ole varem hoolekandeteenuseid kasutanud. Inimest aidatakse tema kodus või talle pakutakse kodu koos toetavate teenustega. Oluline on, et abi saamine oleks lihtne ja väärikas ning inimesed julgeksid vajadusel ka abi küsida.

Projekti käigus soovitakse Tallinna piires jõuda hinnanguliselt 200 abivajajani, kelle toetamisse kaasataks 150 vabatahtlikku.

Projekt toetab Tallinn 2035 arengustrateegia eesmärki „Heatahtlik kogukond“, mille kohaselt hoolitakse kaaslinlastest, märgatakse abivajajaid ning omavahel suhtlevad erinevad ühiskonnagrupid.

  • Projekti kogumaksumuseks üle Eesti on miljon eurot ja seda rahastatakse Euroopa sotsiaalfondi meetmest „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused”. Kohalike omavalitsuste kanda on vabatahtlike transpordikulud, milleks Tallinn on arvestanud kuni 4200 eurot. Projekti hoidjaks pealinnas on Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuamet ning partneriks MTÜ Külaliikumine Kodukant. Projekt kestab praeguste kavade kohaselt järgmise aasta augusti lõpuni.
Head Uudised GoodNews