Avaleht Heategevus IKEA investeerib Baltikumis lähisuhtevägivalla vastasesse võitlusesse üle miljoni euro
IKEA investeerib Baltikumis lähisuhtevägivalla vastasesse võitlusesse üle miljoni euro

IKEA investeerib Baltikumis lähisuhtevägivalla vastasesse võitlusesse üle miljoni euro

IKEA teatas, et panustab järgmise viie aasta jooksul Baltimaades üle miljoni euro võitlusesse lähisuhtevägivalla vastu. Ettevõte jätkab algatuse „Märka vägivalda” raames naiste tugikeskuste renoveerimist ja tähelepanu juhtimist lähisuhtevägivallale, mis on Baltikumi kodude üks kõige põletavamaid probleeme.

„Miks meie, eraettevõte, oleme asunud võitlusesse lähisuhtevägivallaga? Sest meie eesmärk on luua paremat kodust elu ja me ei saa mööda vaadata sellest, et väga paljude jaoks ei ole kodu turvaline koht. Statistika näitab, et rohkem kui kolmandik naisi kogeb vähemalt kord elus paarisuhtes lähisuhtevägivalda. See on inimõiguste rikkumine ja süsteemne risk, mis kahjustab nii üksikisikuid kui kogukondi. Sellised sotsiaalsed probleemid pole inimese isiklik asi, millega peaks ainult oma jõul silmitsi seisma, vaid puudutavad tervet ühiskonda. Seetõttu tahame sellele pühendunud asutuste ja MTÜde kõrval olla üks lähisuhtevägivalla vastase võitluse eestvedajaid,” ütles IKEA Balti turu juht Inga Filipova.

Värske „Märka vägivalda” uuringu* andmetel on 83% Eesti vastajatest arvamusel, et lähisuhtevägivallale vastu seismine on terve ühiskonna kohustus. Küsimusele, kas eraettevõtted peaksid sotsiaalsetes küsimustes seisukoha võtma, näiteks aitama suurendada lähisuhtevägivalla alast teadlikkust, vastas 41% Eesti inimestest, et on sellega täiesti nõus, ja umbes sama paljudel pole kindlat arvamust. Selle vastu oli ainult 17% vastanutest.

Inga Filipova sõnul on 2020. aastal sündinud ja IKEA Baltikumi äristrateegiasse sisse kirjutatud sotsiaalne algatus „Märka vägivalda” pikaajaline sotsiaalne projekt, mis toetab ettevõtte visiooni pakkuda paremat kodust elu paljudele inimestele. Ettevõte panustab kolme valdkonda: teadlikkuse tõstmine, naiste tugikeskuste renoveerimine ning ettevõttesisene tugi ja tegevused, näiteks IKEA töötajatele pakutav võimalus kohtuda psühholoogiga ja nende vabatahtlik osalemine naiste tugikeskuste värskenduskuurides.

Senisest kodusemad tugikeskused

Praeguseks kolm aastat kestnud projekti käigus on Baltikumis kokku renoveeritud 4 kriisikeskust ja uue kuue saanud umbes 900 m2 jagu pinda. Eestis, kuhu algatus jõudis 2023. aastal, tehti esimesena koostööd Tallinna Naiste Kriisikoduga ja anti hubasem välimus üle 100 m2 suurustele ruumidele, mida kasutatakse abivajajate ajutise elukohana.

„Naiste tugikeskused pakuvad lähisuhtevägivalda kogenud peredele turvalist ajutist elupaika ja spetsialistide abi. Meie värskenduskuuride eesmärk on muuta selleks kasutatud ajutised elamispinnad helgemaks ja hubasemaks, sest usume, et toetav keskkond aitab naistel ja lastel paremini taastuda ning pakub neile rõõmu. Pärast värskenduskuuri on tihti kõige üllatavam olnud laste reaktsioon – paljude jaoks pole selline kodukogemus osa igapäevaelust,” ütleb Filipova.

Lisaks abivajajate elutingimuste parandamisele toetab lähisuhtevägivalla vastast võitlust ka tugikeskuste värskendamise protsess ise, sest selle käigus panevad kümned IKEA vabatahtlikud keskustes oma kätega kokku sadu mööbliesemeid ning saavad parema ülevaate lähisuhtevägivallast, tugikeskuste tööst ja kõrvalseisjate rolli olulisusest.

Järgmise viie aasta jooksul annab IKEA uue ja kodusema kuue veel mitmele Eesti naiste tugikeskusele. Lisaks algab juba jaanuaris uus teavituskampaania, mis on taaskord suunatud nii avalikkusele kui IKEA töötajatele. Algatus „Märka vägivalda” toimub ka Lätis ja Leedus.

  • *IKEA viis küsitluse läbi veebis ja koostöös ettevõttega Norstat. Küsitlus toimus 2023. aasta novembris ja selles osales 1000 inimest vanuses 18–74.