1. Avaleht
  2. Heategu
  3. Inimkannatuste vähendamiseks loodi üle-eestiline vabatahtlik üksus
Inimkannatuste vähendamiseks loodi üle-eestiline vabatahtlik üksus

Inimkannatuste vähendamiseks loodi üle-eestiline vabatahtlik üksus

Vabatahtlikke päästjaid ühendav Päästeliit kinnitas täna statuudi Eestis ainulaadse tehnilise pääste üksuse loomiseks. Üksuse eesmärk on tegeleda suuremahuliste kriiside tagajärjel tekkivate inimkannatuste leevendamisega ja täita tühimik senises elanikkonnakaitse korraldamises.

Tehnilise pääste üksus ühendab endas üle Eesti peamiselt vabatahtlikke päästjaid, kes vastavalt oma teadmistele ja oskustele saavad panustada veelgi enam turvalisuse tagamisse. Eelmisel aastal alustas Päästeliit vabatahtlike kaasamise ja koolitamisega, mille tulemusel on tänaseks üksuse koosseisus enam kui sada koolitatud vabatahtlikku.

Päästeliidu juhi Piia Kallase sõnul ajendasid üksust looma üha sagenevad loodusõnnetused ja sõjalise ohu suurenemine. „Juriidiliselt on riigi ülesanne täna osaleda päästesündmustel kuni inimelud enam ohus pole. Pärast esmatasandi päästetöö lõppemist võtab olukorra lahendamise üle kohalik omavalitsus, kellel puudub sageli ressurss ja koolitatud inimjõud, et hädasolijaid piisavalt efektiivselt ja kiiresti abistada,“ ütles Kallas.

Tänaseks on üksus osalenud päästetööl Jõelähtme vallas Lool, kuhu rajati veetõkked, et takistada Pirita jõe üleujutusvee jõudmine elumajadesse. „Samuti olime eelmise aasta lõpus valmis reageerima lääneranniku üleujutusele ning selle aasta algul alarmeerisime suurema isikkoosseisu ilmast räsitud elektriliinide puhastamiseks,“ lisas Kallas.

Tehnilise pääste üksuse tulevikuplaanid on arendada väljaõppebaasi, suurendada liikmete arvu ning hankida erinevate kriiside lahendamiseks vajalik varustus ja tehnika.

Päästeliit ühendab ja esindab päästealal vabatahtlikult tegutsevaid ühinguid, mis tegelevad maapääste, merepääste, nööripääste, inimeste otsingute, ennetustöö ja paljude teiste päästetööde valdkondadega. Kokku on liikmesühinguid 121.

Vabatahtlike päästjate tegevuse arendamisse saab panustada igaüks tehes selleks annetuse Päästeliidu kodulehel.

Head Uudised GoodNews