Avaleht Heategu Kodanikuühiskonna Sihtkapital toetab Eesti vabaühenduste arengut 478 847 euroga
Kodanikuühiskonna Sihtkapital toetab Eesti vabaühenduste arengut 478 847 euroga

Kodanikuühiskonna Sihtkapital toetab Eesti vabaühenduste arengut 478 847 euroga

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital toetab Eesti vabaühenduste arengut 478 847 euroga.

Pärast projektide hindamist otsustas Kodanikuühiskonna Sihtkapital toetada 22 vabaühendust, millest 234 174 eurot eraldati 11 piirkondlikule ja 244 673 eurot 11 üleriigilisele ja rahvusvahelisele arenguprojektile. Kokku esitati 70 taotlust kogusummas 1 540 421 eurot, milles oli kirjeldatud 7 rahvusvahelist, 29 üleriigilist ja 34 piirkondlikku tegevussuunda.

Vabaühendused pidid esitama projektide rahastamistaotlused septembris. Maksimaalne toetuse suurus, mida sai taotleda, oli 25 000 eurot, millest ühingu omafinantseering peab olema vähemalt 5%. Projektid tuleb vabaühendustel ellu viia 31. juuliks 2023. aastal.

Kodanikuühiskonna Sihtkapital on valitsuse asutatud sihtasutus, mis toetab Eesti vabaühendusi ja kogukondi riigieelarvest.

Toetuse saajad piirkondlike arenguhüppe projektide elluviimiseks:

 • MTÜ Tartu Rahvusvaheline Maja projektile „Arenguhüpe mõjuhindamises“ summas 23 739,80 eurot;
 • Spordiklubi Dorpat Kiiking projektile „SK Dorpat Kiikingu teenusevõimekuse tõstmine“ summas 24 998,25 eurot;
 • MTÜ AIDS-i Tugikeskus projektile „AIDS-i Tugikeskuse läbimurre meedia-avarustesse (arenguhüpe läbi tegevuste teadvustamise ja kogukonna kaasamise)“ summas 22 368,20 eurot;
 • Peipsimaa Kogukonnaköök MTÜ projektile „Esimese Mesinduse Hobikeskuse loomine Eestis“ summas 25 000 eurot;
 • MTÜ Jalgpalliklubi FC Elva projektile „Tõenduspõhine sekkumine õpilaste haridustee katkestamise ennetamiseks“ summas 24 999,99 eurot;
 • Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutus projektile „Ideekavanditest teostuseni – arenguhüpe uuenduslike lahendustega matkaradadel“ summas 25 000 eurot;
 • EELK Puhja kogudus projektile „Puhja koguduse audio-visuaalne arenguhüpe“ summas 11 496,86 eurot;
 • Alutaguse Matkaklubi projektile „Matkaklubi tegevuste ajakohastamine“ summas 24 680,17 eurot;
 • Visit Virumaa MTÜ projektile „Lääne-Virumaa turismiarenduse hüpe“ summas 25 000 eurot;
 • Hüüru R&C Klubi MTÜ projektile „Hüüru R&C klubi vabatahtliku päästekomando võimekuse arendamine ja väliskommunikatsiooni loomine“ summas 3 705,00 eurot;
 • MTÜ Tallinna Naiste Kriisikodu projektile „Tallinna Naiste Kriisikodu tegevuste nähtavuse ja mõju suurendamine“ summas 23 185,28 eurot.

Toetuse saajad üleriigiliste ja rahvusvaheliste arenguhüppe projektide elluviimiseks:

 • Eesti Rahvapärimuse Kool MTÜ projektile „Piiridest välja ehk avatud ja nähtav“ summas 24 968,72 eurot;
 • Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit projektile „Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu arenguhüpe“ summas 22 860 eurot;
 • Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik MTÜ projektile „Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku turundushüpe“ summas 11 619,55 eurot;
 • MTÜ Sotsiaalse Innovatsiooni Labor projektile „Arenguhüpe koosloome tuntuses Silabi turunduskommunikatsiooni abil“ summas 24 667,20 eurot.
 • MTÜ Balti Keskkonnafoorum projektile „Meie oma nägu“ summas 20 436,03 eurot;
 • Tartu Rahvaülikool SA projektile „Tunnustatud eestikeelsed salvestatud koolitused“ summas 24 775,80 eurot;
 • Eesti Ökokogukondade Ühendus projektile „Ühistarkusega juhtimise tegevussuuna arenguhüpe“ summas 24 989,72 eurot;
 • MTÜ Vaikuse Lapsed projektile „Lapse kaotanud perede tugivõrgustiku arendamine“ summas 24 848 eurot;
 • Poliitikauuringute Keskus Praxis SA projektile „Praxis audio-visuaalse kommunikatsiooni tšempioniks“ summas 24 950,60 eurot;
 • MTÜ Loomus projektile „Loomade nimel: MTÜ Loomus tugevdamine läbi oskusliku fundraising‘u“ summas 24 945,35 eurot;
 • SA Omanäolise Kooli Arenduskeskus projektile „OK Arenduskeskuse kaasamis- ja kommunikatsioonimudeli loomine ja käivitamine“ summas 15 612,48 eurot.