Avaleht Heategevus Kodukant katsetab vanurite aitamist vabatahtlike abil
Kodukant katsetab vanurite aitamist vabatahtlike abil

Kodukant katsetab vanurite aitamist vabatahtlike abil

Eesti Külaliikumine Kodukant ja sotsiaalministeerium testivad hoolekandesse üle-eestilise vabatahtlikevõrgustiku loomist kuue maakonna näitel.

Projektieksperdi ja Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi teaduri Tiina Tambaumi sõnul on inimese tervisele ja heaolule võrdselt olulised nii tema vajadused kui ka inimlikud soovid. “Avalikud teenused on pigem suunatud elementaarsete vajaduste rahuldamiseks. Samamoodi on inimene ise rohkem valmis abi paluma, kui küsimuse all on küte, toit või arstiabi. Kuid tunne, et sind pole kellelegi vaja, sa ei saa ümbritsevast aru ja pole ka kellegagi arutada, või mure, et üksi ei käi jõud isiklike asjade korrastamisest enam üle, on täpselt sama tähtsad, et ennast hästi tunda. Siin on vabatahtlik abi asendamatu,“ selgitas Tambaum.

„Kiidan Kodukanti, kes on võtnud ülesandeks vabatahtlike kaasamist katsetada, ja vanemaealiste poliitika komisjoni, kes selle ettepaneku ministeeriumile tegi,“ ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva.

Kodukandi vabatahtliku tegevuse valdkonna juhi Eha Paas​i sõnul on projekti suurimaks väljakutseks olnud sobivate vabatahtlike ja abivajajate kokkuviimine. “Teenus on uus ja vajab kindlasti veel harjumist,” nendib Paas.

Selleks, et jõuda veel suurema hulga abivajajateni, korraldab Kodukant märtsis ja aprillis testmaakondades Lääne-Virumaal, Harjumaal, Hiiumaal, Põlvamaal, Pärnumaal ja Võrumaal uute vabatahtlike koolitusi. „Pärast koolitust asuvad vabatahtlikud toetust vajavate inimeste juures tegutsema. Selleks, et vabatahtlikud ära ei väsiks, on neile planeeritud mitmesuguseid arengupäevi ja klubilisi tegevusi, lisaks kaetakse nende transpordikulud,“ selgitas Paas.

Vabatahtlikuks sobib igaüks, kes on valmis vähemalt mõned tunnid kuus kellegi teise heaks panustama.  Kandideerimisel tuleb täita avaldus, mille leiab veebilehelt Vabatahtlike Värav. “Vabatahtlike teenused ei ole mõeldud asendama sotsiaaltöötajat, vaid saavad pakkuda lisategevusi, mis tavapärase hoolekandeteenuse sisse ei mahu,” selgitas Paas.

Sotsiaalministeerium ja MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant sõlmisid 2018. augustis kaheaastase lepingu, mille jooksul arendatakse koostöös kohalike omavalitsuste ja teenusepakkujatega välja kogu Eestile sobiv koostöömudel vabatahtlike kaasamiseks hoolekandesse.

Viimase kolme kuuga on vabatahtlikud pakkunud pea 3000 töötundi tuge 130 eakale ja erivajadusega inimesele, kellega on tehtud kodutöid, käidud kinos, kalmistul ja kultuuriüritustel, lauamänge mängitud ja juttu aetud.

Vabatahtlike kaasamist rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

Share’i andmetel on Eestis vabatahtliku tegevusega seotud vaid 4 protsenti üle 55-aastatest vastanutest. Samas kinnitasid eakate toimetuleku uuringu (2015)  tulemused, et 45 protsenti 50-74-aastastest on valmis rohkem panustama ühiskonda.