Avaleht Heategevus Mida peaks teadma enne vabatahtlikuks hakkamist?
Mida peaks teadma enne vabatahtlikuks hakkamist?

Mida peaks teadma enne vabatahtlikuks hakkamist?

Foto: Matti Paglant
Foto: Matti Paglant

Vabatahtlik tegevus on ennekõike vaba ning demokraatliku ühiskonna oluliseks tunnuseks. See tähendab seda, et inimestel on vabadus tegeleda asjadega, millega nad tahavad tegeleda ja mida peavad vajalikuks. Saadav kasu on väga mitmekülgne ja võidavad kõik osapooled.

Mida võidavad vabatahtlikud?

Vabatahtlikke kannustab soov midagi korda saata, oma ideid ellu viia või mõni probleem lahendada ning nende jaoks pole oluline selle eest rahalist või materiaalset tasu saada. Aktiivsed inimesed saavad vabatahtlikena osaleda neid puudutavate otsuste tegemises, oma huvide eest paremini seista ning kujundada seeläbi elukeskkonda tervikuna. Samuti on vabatahtlik tegevus vaba aja huvitavalt ja kasulikult veetmise viis.
Heade kodanikena koguvad vabatahtlikud ühiskonnas järjest enam populaarsust.

Mida võidavad ühendused?

Eesmärkide saavutamiseks liidetakse jõud ja moodustatakse ühendusi. Vabatahtlikud, olgu organisatsiooni liikmed või väljastpoolt kaasatud, on ühendustes oluliseks ressursiks ning väärtuseks.
Vabatahtlikud toovad endaga organisatsiooni kaasa vajalikke oskusi, teadmisi ja uusi ideid. Ülimalt väärtusliku panuse vabatahtlikena annavad ka eksperdid ja juhatuse või nõukogu liikmed, kellele palga maksmiseks ühendustel enamasti vahendeid ei ole.

Mida võidavad ettevõtted?

Toetades ja tunnustades oma töötajate tegutsemist vabatahtlikena, toetavad äriettevõtted ühtlasi töötajate arengut ning suurendavad nende motivatsiooni oma ettevõttes töötamiseks.
Ettevõtete korraldatud heategevuslikes tegevustes võivad nad kaasata nii oma töötajaid kui ka vabatahtlikke väljastpoolt.

Mida võidavad avaliku sektori organisatsioonid?

Vabatahtlike abiga viiakse kõrgel tasemel ellu palju avaliku sektori korraldatud või koordineeritud üritusi, näiteks kultuurifestivale ja spordivõistlusi. Samuti muudab vabatahtlike panus mitmekülgsemaks mitmed avalikud teenused.

Mida võidab ühiskond?

Ühiskondi, kus aktiivsed, hoolivad ja vastutustundlikud inimesed vabatahtlikena tegutsevad, peetakse terveteks ja sidusateks ühiskondadeks.

Mida peaks aga enne vabatahtlikuks hakkamist teadma? 

Kui inimene tunneb huvi ümbritseva vastu, märkab probleeme ning on valmis ise käed külge lööma, siis vabatahtlikuks hakkamine on üks võimalus midagi head ja kasulikku teha. Igaüks võib olla vabatahtlik, olenemata soost, vanusest, haridusest või sissetuleku suurusest. Põhiline on tahe ning enda jaoks sobivate võimaluste leidmine.

Toome teieni vabatahtliku hea tava.

ENNE VABATAHTLIKUNA TEGUTSEMIST

Teadvustan endale oma ootused.

 • Otsin infot ja loen vabatahtliku tegevuse kohta.
 • Mõtlen läbi, miks ma soovin vabatahtlikuna tegutseda ja mida tahan teha.
 • Mõtlen läbi, kuidas vabatahtlik tegevus sobib minu elukorraldusega.
 • Mõtlen läbi, millistes tingimustes soovin tegutseda ja mida ootan, et vabatahtlik tegevus mulle pakub.

Kaalun oma oskusi ja võimalusi vabatahtlikuks tegevuseks.

 • Mõtlen läbi, milline tegevus on minu oskuste ja kogemuste juures mulle jõukohane ja samas arenguvõimalusi pakkuv.
 • Teen plaani – kus, millal ja kui palju aega saan vabatahtlikule tegevusele pühendada.
 • Arutan oma plaane lähedastega.

Kasutan erinevaid võimalusi endale sobiva vabatahtliku tegevuse leidmiseks.

 • Otsin vabatahtliku tegevuse kuulutusi erinevatest portaalidest.
 • Küsin soovitusi tuttavatelt.

VABATAHTLIKUNA TEGUTSEMISE AJAL

Täidan endale võetud ülesandeid hoolikalt ja võimetekohaselt.

 • Ei hiline ega jäta tööd pooleli.
 • Keeldun ülesande täitmisest, kui see ohustab minu või teiste elu ja tervist või kui juhised on vastuolus seadustega.
 • Osalen koolitustel, mis toetavad minu tegutsemist vabatahtlikuna.

Arvestan meeskonna teiste liikmetega.

 • Tutvun vabaühenduse väärtuste, tavade ja reeglitega ning pean neist lugu.
 • Kuulan teiste vabatahtlike kogemusi ning jagan enda omi.

Informeerin vabaühenduse esindajat minu tegevust puudutavatest olulistest asjadest.

 • Informeerin vabaühendust oma soovidest ja võimalustest.
 • Räägin kaasa otsustes, mis mõjutavad minu tööd.
 • Teen ettepanekuid vabatahtliku tegevuse paremaks korraldamiseks.
 • Informeerin koheselt takistustest ja vabatahtlikuna tegutsemise lõpetamise kavatsustest.

VABATAHTLIKUNA TEGUTSEMIST LÕPETADES

Annan teabe oma töö kohta edasi vabaühenduse esindajale ja/või teistele vabatahtlikele.

 • Annan teada, kui kaugele töö võrreldes kavandatuga jõudis.
 • Esitan soovitused, kuidas edaspidi saab tööd paremini korraldada.

Jagan vabaühenduse ja teiste vabatahtlikega oma elamusi ja kogemusi.

 • Osalen vabaühenduse üritusel, kusräägin oma tegevusest, kogemustest ja õppetundidest.
 • Kirjutan loo, mida vabaühendus saab kodulehel, trükistes või infolistides levitada.
 • Jagan vabaühendusega vabatahtlikust tööst tehtud fotosid.

Soovi ja võimaluse korral sean end valmis uueks tegevuseks.

 • Jagan muljeid lähedaste ja sõpradega ning kuulan nende arvamusi ja soovitusi.
 • Alustan uuesti algusest.

Rohkem informatsiooni vabatahtliku tegevuse kohta leiba SIIT!

LEAVE YOUR COMMENT

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga