Avaleht Heategu Siseministeerium otsib partnerit kolmandate riikide kodanike tõhusamaks kaasamiseks vabatahtlikku tegevusse
Siseministeerium otsib partnerit kolmandate riikide kodanike tõhusamaks kaasamiseks vabatahtlikku tegevusse

Siseministeerium otsib partnerit kolmandate riikide kodanike tõhusamaks kaasamiseks vabatahtlikku tegevusse

Taotlusvooruga „Eestis elavate kolmandate riikide kodanike kaasamine vabatahtlikku tegevusse“ otsib siseministeerium partnerit, kelle toel kasvaks sihtgrupi osalemine vabatahtlikus tegevuses.

Uuringud kinnitavad, et sisserännanute potentsiaal on seni vabatahtlikus tegevuses alakasutatud. Kolmandate riikide kodanikud on küll huvitatud vabatahtlikuna tegutsemisest, kuid neil on keeruline leida tegevusi, kuhu oma aega ja oskusi panustada. Tihtipeale jääb sisserännanute osalemine vabatahtlikus tegevuses vabaühenduste ja organisatsioonide valmisoleku ja kaasamisvõimekuse taha. Sisserännanute kaasamist vabatahtlikku tegevusse saab võimestada lisaks vabaühendustele tööandjate, ülikoolide ja kohalike omavalitsuste abiga. Selleks tuleb neid selles protsessis toetada ja tõsta teadlikkust vabatahtlikuna tegutsemise kasust erinevatele osapooltele.

Taotlusvooru eesmärk on suurendada valitud partneri toel Eestis elavate kolmandate riikide kodanike osalemist vabatahtlikus tegevuses tööandjate, kohalike omavalitsuste ja ülikoolide kaudu. Eesmärgi saavutamiseks tuleb valitud partneril töötada välja vahendusteenus, mis viib vabatahtlike kaasamiseks omavahel kokku vabaühendused ning tööandjad, ülikoolid ja kohalikud omavalitsused. Lisaks tuleb viia läbi arendustegevusi vabaühendustele, koostada vabatahtlike kaasamise mudel ja jagada infot vabatahtlikuna osalemise võimalustest veebiplatvormil. Oluline osa projektist on ka edulugude jagamisel ja vabatahtliku tegevust võimestaval teavitustööl.

Tegevused viiakse ellu ajavahemikus august 2021 – september 2022. Taotlusvooru kogueelarve on 100 000 eurot ning seda rahastatakse 75% ulatuses Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondist ning 25% ulatuses riigieelarvest. Taotlusvooru tegevuste elluviimisel järgitakse kõiki valitsuse piiranguid ja soovitusi seoses koroonakriisi eripäradega.

Taotluse esitamise tähtaeg on 31. mai.