Avaleht Heategu VAIMNE TERVIS I Playtech annetab Eesti organisatsioonidele 400 000 eurot
VAIMNE TERVIS I Playtech annetab Eesti organisatsioonidele 400 000 eurot

VAIMNE TERVIS I Playtech annetab Eesti organisatsioonidele 400 000 eurot

Tehnoloogiaettevõte Playtech annetab Eesti vaimse tervise organisatsioonidele 400 000 eurot ning toetab nii vaimse tervise esmaabi andmist, vaimse tervise nõustajate koolitamist, anonüümse nõustamise kiiremat ja efektiivsemat kättesaadavust kui ka psüühilise erivajadusega inimeste toetamist. Toetuse saavad MTÜ Peaasjad, Lahendus.net, MTÜ Eluliin ning MTÜ Valga Abikeskus.

Playtech Estonia personalidirektori Triin Sikkali sõnul on vaimse tervise toetamine ettevõtte jaoks oluline nii kohalikul kui globaalsel tasandil ning üks neljast strateegilisest suunast, mida töökeskkonnas väärtustatakse. Näiteks on Eesti üksuse igal töötajal võimalik soovi korral kasutada tasuta psühholoogi teenust ning ettevõte panustab oma töötajate teadlikkuse tõstmisesse, kuidas oma vaimse tervise eest hoolt kanda, läbi erinevate koolituste ja infoseminaride. Nii on ettevõttes ka igal aastal vaimsele tervisele pühendatud teemakuu. „Kestvas COVID-19 tervisekriisis on eriti tähtis kiire ja kvaliteetse vaimse tervise abi kättesaadavus ja sotsiaalne heaolu ning meil on suur rõõm ettevõttena sellele kaasa aidata mitte ainult oma töötajaskonda toetades, vaid ka ühiskonnas laiemalt,“ lisas Sikkal.

Kõige suurema toetuse, üle 140 000 euro, saab Playtechilt vaimse tervise edendamise, probleemide ennetuse ning varajase sekkumisega tegelev MTÜ Peaasjad. Selle tegevjuht Anna-Kaisa Oidermaa tõi välja, et iga viies inimene kogeb aasta jooksul vaimse tervise raskusi ning kriisi ajal on tuge vajavate inimeste hulk ka kasvanud, seda eelkõige noorte seas.  „Meie eesmärk on, et 2022. aasta lõpuks suudab vaimse tervise esmaabi pakkuda 1% Eesti elanikest, nende hulgas 10% haridustöötajatest. Tänu Playtechi toetusele saame koolitada 900 inimest, arendada vaimse tervise esmaabi andjate võrgustikku ning kohandada koolituse formaati sobilikuks ka teismelistele,“ lisas Oidermaa. Vaimse tervise esmaabi on lihtne, viiest sammust koosnev tugi, mida saab pakkuda iga inimene, kel on piisavad oskused ja teadmised, kuid see ei vaja eelnevalt erialast väljaõpet. See on abi inimesele, kellel on tekkimas vaimse tervise probleem, kelle olemasolev vaimse tervise probleem süveneb või kellel on vaimse tervise kriis.

Möödunud aastal väljakuulutatud vaimse tervise ja sotsiaalse heaolu fookusega COVID-19 fondi toetusele said kandideerida organisatsioonid kõikidest riikidest, kus Playtech globaalselt täna tegutseb. Kokku annetab Playtech Group vaimse tervise ja sotsiaalse heaolu organisatsioonidele 3,5 miljonit eurot. Taotlusi vaatasid läbi nii iga riigi kui ka globaalne heategevuskomitee ning fondi haldas üleilmselt tuntud annetamisvaldkonna üks eestvedajatest Charities Aid Foundation (CAF).