1. Avaleht
  2. Heategevus
  3. Valgusinstallatsioon, mis reageerib annetustele! Tartu Jõululinn ja Kiusamisvaba Kool ühendasid jõud
Valgusinstallatsioon, mis reageerib annetustele! Tartu Jõululinn ja Kiusamisvaba Kool ühendasid jõud

Valgusinstallatsioon, mis reageerib annetustele! Tartu Jõululinn ja Kiusamisvaba Kool ühendasid jõud

Pühapäeval avati Tartu Valguskülas Kiusamisvaba Kooli omanäoline valgusinstallatsioon, mis peegeldab reaalajas tehtud annetusi. Klaaspaviljon jääb raeplatsil huvilistele avatuks kuni 8. jaanuarini.

Foto: SA Kiusamisvaba Kool

Selleks, et sirguda terveteks ja õnnelikeks täiskasvanuteks, vajavad õpilased turvalisi ja hoolivaid suhteid nagu vajavad lilled õitsemiseks valgust ja soojust. Kuigi Eestit on esile tõstetud tublide õpitulemuste eest, kogeb iga viies õpilane õppeaasta jooksul kiusamist, mida on kirjeldatud ka kui suurimat koolirõõmu vähendamise mõjutegurit. Iga annetus Kiusamisvaba kooli paviljonis aitab KiVa kiusuennetusprogrammil tuua valgust ühe lapse ellu ja paneb paviljonis lilled rõõmsalt õitsema.

Foto: SA Kiusamisvaba Kool

Installatsiooni kontseptsiooni autor on valguskunstnik Elo Liiv. “Me oleme inimestena kõik erinevad ja seda on ka meie lapsed. Kui täiskasvanute poolt on lastele tagatud nende põhivajadused ja -õigused, siis on see juba suur samm õnneliku inimese kujunemise loos. Ometi ei puutu lapsed koolis kokku vaid täiskasvanutega – nende kaaslasteks on ennekõike omaealised ja kogu värvide spektris võib vastuolusid tekkida igal sammul. Siin avaldubki KiVa programmi olulisus, et kasvaks laste endi teadlikkus, kuidas ära tunda julmus, kius ja pahatahtlikkus ning kuidas olla toeks ja hoida omavahelised suhted helged,” sõnas Liiv.

Foto: SA Kiusamisvaba Kool

KiVa programm on kasutusel ka ülikoolilinnas Tartus. Linnapea Urmas Klaas väljendas heameelt, et kohalikes õppeasutustes tegeletakse süsteemselt teadus- ja tõenduspõhise kiusuennetustööga. “Loomulikult tahame liikuda selles suunas, et meie koolid oleksid kiusamisvabad. Selleks on väga oluline osata kiusujuhtumeid ennetada ja vajadusel peatada. Loodetavasti leiavad tartlased valguskülas Kiusamisvaba Kooli paviljoni üles ja annavad oma panuse koolide kiusamisvabaks muutmisel,” lisas Tartu linnapea.

Foto: SA Kiusamisvaba Kool

Emori 2021. a eestimaalaste annetamiskäitumise uuringus toodi välja, et viimase aasta jooksul oli annetuse teinud kõigest 51% vastajatest. Seejuures 71% neist annetab konkreetsele üleskutsele reageerides. Eesti annetusmaastiku tugevdamise juures on üheks võtmeküsimuseks, kuidas leida uusi annetamise viise, mis teeks panustamise mugavamaks. Kiusamisvaba Kooli annetustele reageeriv valgusinstallatsioon astub selles osas suure sammu edasi.

Foto: SA Kiusamisvaba Kool

“Sügav kummardus kõikidele annetajatele, tänu kellele saame viia teadus- ja tõenduspõhise KiVa kiusuennetusprogrammi üha enamatesse koolidesse. Üheskoos kiusamist peatades saame luua Eesti lastele turvalise ja hooliva haridustee õnnelikuks inimeseks kasvamisel,” rääkis Kiusamisvaba Kooli tegevjuht Ingi Mihkelsoo.

Head Uudised GoodNews