Avaleht Heategevus Valitsus toetas Eesti arengukoostööd ja humanitaarabi juhtiva keskuse loomist
Valitsus toetas Eesti arengukoostööd ja humanitaarabi juhtiva keskuse loomist

Valitsus toetas Eesti arengukoostööd ja humanitaarabi juhtiva keskuse loomist

Valitsus andis täna välisminister Eva-Maria Liimetsale volitused asutada SA Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus, mille  eesmärk on viia ellu rahvusvahelise arengukoostöö ja humanitaarabi projekte ning luua ja koondada Eestis selle valdkonna kompetentsi. Uue sihtasutusega ühendatakse olemasolev SA Eesti Idapartnerluse Keskus.

Foto: Shutterstock.com

Asutatav sihtasutus tugevdab Eesti arengukoostööd ja humanitaarabi ning hakkab keskenduma strateegiliste, laiaulatuslike ja sidusate projektide elluviimisele riigi seisukohalt prioriteetsetes sihtriikides ja regioonides ning olulistes valdkondades nagu demokraatia areng või rohe- ja digipööre.

Uue sihtasutuse loomisega seatakse eesmärgiks suurendab valdkonna välisrahastuse osakaalu, mis aitab arengukoostööd paremini sidustada majandushuvidega ja kaasata projektidesse senisest rohkem nii Eesti kodanikuühiskonna, kui avaliku ja erasektori kogemust.

Eesti on viimasel paaril aastal senisest enam sidustanud arengukoostööd ja äridiplomaatiat kaasates arengukoostöö projektidesse erasektori innovaatilisi digilahendusi. Seoses COVID-19 pandeemiaga on huvi Eesti e-riigi ülesehitamise ja digilahenduste vastu maailmas hüppeliselt kasvanud. See võimaldab kaasata arengukoostöö projektidesse üha enam Eesti erasektori lahendusi.

Foto: Shutterstock.com

Juba praegu osaleb Eesti riik koos erasektori esindajatega ning arengukoostöö rahastusega globaalsel tasandil näiteks Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) ja Rahvusvahelise Telekommunikatsiooniorganisatsiooni (ITU) projektides, arendades üleilmset digitaalset vaktsineerimispassi.

Koalitsioonileppe kohaselt pöörab Eesti erilist tähelepanu idapartnerlusriikide toetamisele nende pürgimustes vabade ja demokraatlike ühiskondade tugevdamise suunas. Eesti soovib arengukoostöö kaudu suurendada stabiilsust, demokraatiat ja jõukust sihtriikides Euroopa naabruses, kuid ka maailmas tervikuna.