1. Avaleht
  2. Heategevus
  3. HEA TEGU I Eesti Punane Rist andis haiglatele üle koroonaviirusesse nakatunud töötajatele kogutud annetused
HEA TEGU I Eesti Punane Rist andis haiglatele üle koroonaviirusesse nakatunud töötajatele kogutud annetused

HEA TEGU I Eesti Punane Rist andis haiglatele üle koroonaviirusesse nakatunud töötajatele kogutud annetused

Eesti Punane Rist andis täna haiglatele üle koroonaviirusesse nakatunud töötajate toetamiseks kogutud annetused. Kokku kogunes heatahtlikelt toetajatelt annetusi summas 6500 eurot. Kogutud annetused anti üle Kuressaare haigla, Pärnu haigla ja Lääne-Tallinna Keskhaigla esindajatele. Toetussummad jagunesid haiglate vahel proportsionaalselt haigestunud töötajate arvuga.

Eesti Punane Rist kogus aprilli keskpaigast alates annetusi koroonaviirusesse nakatunud haiglapersonali toetamiseks. Annetusega oli igaühel võimalus avaldada meditsiinisektori töötajatele austust ja toetada omalt poolt neid, kes pühendunult oma tööd tehes paratamatult oma tervisega riskima pidid.

„Paljud Eesti inimesed soovisid keerulisel ajal avaldada annetusega austust ning tänu ja toetada neid, kes oma tööd tehes ja teiste eest hoolt kandes ise nakatusid. Seetõttu alustasime ka annetuste kogumist, eesmärgiga olla toeks neile arstidele, õdedele, hooldajatele ja teistele haiglatöötajatele, kes oma tervisega riskides koroonapatsientide eest hoolitsesid ja seetõttu ise haigestusid,“ selgitas Eesti Punase Risti president Harri Viik annetuste üleandmisel. “Me ei saa korvata nende lähedastele aega ega muretunnet, kuid avaldame austust ja tänu ilmutatud vapruse eest,“ lisas Viik.

Annetusi kogunes heatahtlikelt toetajatelt kokku 6500 eurot. Selleks, et kogutud annetused jõuaksid sihipäraselt nendeni, kellele need mõeldud, tegi Eesti Punane Rist koostööd nende haiglatega, kes said eriolukorras koroonapatsientidega tegelemisel enda kanda kõige suurema koormuse. Enim koroonapatsiente oli teadaolevate andmete põhjal Kuressaare haiglas, Põhja-Eesti Regionaalhaiglas, Tartu Ülikooli Kliinikumis, Pärnu haiglas, Ida-Viru keskhaiglas, Lääne-Tallinna keskhaiglas.

Kogunenud toetussummad jagunesid haiglate vahel proportsionaalselt nakatunud töötajate arvuga. Enim oli nakatunud töötajaid Kuressaare haiglas. Samuti oli nakatumisi Pärnu Haigla ja Lääne-Tallinna Keskhaigla personali hulgas. Kogutud annetused jagunesid nende kolme haigla töötajate vahel.

Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Tartu Ülikooli Kliinikum ja Ida-Viru Keskhaigla esindajad kinnitasid, et nende personal jäi koroonaviirusest sel moel puutumata ning nende töötajate seas nakatumisi õnneks ette ei tulnud.

„Meditsiinitöötajatele oli eriolukord eriti raske – neil olid pikad ja väsitavad tööpäevad, tihtipeale ei olnud neil seejuures võimalik pikka aega näha ega kallistada oma lähedasi. Ometi leidsid nad endas jõudu ja tugevust iga päev haigete eest hoolt kanda,“ rääkis Eesti Punase Risti president Harri Viik. „Selle kõige juurde kuulub paratamatult risk nende endi tervisele. Nad teavad seda. See on osa nende tööst. Minu suur lugupidamine ja austus ning tänu kõigile neile inimestele, kes keerulisel ajal inimestele abi annavad,“ lisas Viik.

Head Uudised GoodNews