1. Avaleht
  2. Heategevus
  3. Lastefond
  4. Head inimesed aitavad! Lastefond kaasrahastab ülekaalulistele puuetega lastele suunatud pilootprogrammi
Head inimesed aitavad! Lastefond kaasrahastab ülekaalulistele puuetega lastele suunatud pilootprogrammi

Head inimesed aitavad! Lastefond kaasrahastab ülekaalulistele puuetega lastele suunatud pilootprogrammi

SA TÜK Lastefond aitab katta kuni 2650 euro ulatuses ülekaalulistele puuetega lastele suunatud pilootprogrammi teenuste valikusse kuuluvad perede liikumis-, treening- ja toitumisnõustamise ning matkapäevad.

Laste Tervisekool töötas välja ülekaalulistele puuetega lastele suunatud programmi “7-12 aastaste puuetega ülekaaluliste laste sotsiaalne rehabilitatsiooniprogramm”, mis võitis Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse poolt välja kuulutatud hanke.

Programmi piloteeritakse ühe aasta jooksul ning peamistele programmis osutavatele rehabilitatsiooniteenustele tuleb rahastus Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest. Peale piloteerimist täiendatakse programmi ning esitatakse Sotsiaalkindlustusametile kinnitamiseks. Kui kõik läheb ootuspäraselt, saab programmist avalik rehabilitatsiooniprogramm, mida on võimalik kõigil rehabilitatsiooniteenust pakkuvatel ettevõtetel ise pakkuma hakata.

Programmi eesmärk on toetada puuetega ülekaaluliste laste motoorset, kognitiivset, emotsionaalset ja sotsiaalsete oskuste arengut ning perede tervisekäitumise muutusi.

Laste Tervisekooli juhataja Merle Leineri sõnul on grupi suurus kümme last koos peredega. “Puuetega ülekaalulistel lastel on sageli nii motoorne kui ka kognitiivne mahajäämus eakaaslastest ning neil on väiksem soov liikuda ja olla kehaliselt aktiivne, sest ülekaalust tingitult on liikumine raske ja ebameeldiv,” tõi ta välja. “Ülekaal ja vähene kehaline aktiivsus soodustavad aga sõprussuhete vähesust või suisa puudumist, mis mõjutab lapse emotsionaalset ja sotsiaalset arengut ebasoodsalt.” Leiner nentis, et kehaline aktiivsus võib olla puudega lapse toimetulekuks ja arenguks väga oluline.

Lastefondi toetusjuht Eveli Ilves ütles, et laste ülekaal on viimasel ajal saanud üha suuremat avalikkuse tähelepanu, mis on väga tervitatav, sest ülekaalulisusel on lapse tervisele väga mitmetahuline negatiivne mõju. “Meil on ütlemata hea meel, et ka puuetega ülekaalulistele lastele on välja töötatud spetsiaalne programm,” nentis ta. “Loodame väga, et pilootprojekt annab head tulemused ja see saab avalikuks rehabilitatsiooniprogrammiks.”

Tegevuskavasse kuulub füsioteraapia grupi- ja individuaalteenus, psühholoogi pereteenus, eripedagoogi individuaalteenus ja sotsiaaltöötaja grupiteenus. Perede liikumis-, treening- ja toitumisnõustamine ning matkapäevad ei kuulu aga rahastatavate teenuste valikusse. Seetõttu ulatab peredele annetajate abiga käe Lastefond, kattes üheksa kuu vältel Euroopa Sotsiaalfondi poolt mitterahastatud teenuste summa.

Projekti kogumaksumus on 22621 eurot, millest Lastefond katab kuni 2650 euro suuruse summa.

Head Uudised GoodNews