Avaleht Heategu Kliinik 32 annetas taas 10 000 eurot Kultuuripartnerlusele!
Kliinik 32 annetas taas 10 000 eurot Kultuuripartnerlusele!

Kliinik 32 annetas taas 10 000 eurot Kultuuripartnerlusele!

Kliinik 32 hambaarstid otsustasid lisaks aasta lõpus annetatud 10 000 eurole teha samas vääringus annetuse, et toetada kultuurielu täieliku sulgumise tõttu keerulisesse olukorda sattunud vabakutselisi loojaid.

Kliinik 32 tegi taas 10 000 euro suuruse sihtotstarbelise annetuse Kultuuripartnerluse SA kontole, mis tegeleb eraraha kaasamisega kultuurielu toetamiseks ja mille fookuses on just vabakutseliste kultuuritegijate toetamine.

Kliinik 32 peaarsti Lauri Vahtra sõnul on riik loonud neile võimaluse teha tööd ja teenida tulu. „Arstidena on meil võimalus ja kohustus olla avatud ning kättesaadav meie patsientidele. Riik on kinkinud meile tasuta vaktsineerimise võimaluse, mida oleme lahkelt kasutanud. Erinevalt vabakutselistest kultuuritegijatest, kes oma professionaalsete oskuste saavutamiseks on samuti palju haridusteed käinud ja peavad sarnaselt arstidele end vormis püsimiseks igapäevaselt edasi arendama, on nende võimalused piiratud. Meile kõigile meeldib võtta sisse koht kontserdi- ja teatrisaalis, aga võime vaid aimata, kui paljudel inimestel jääb ka piirangute lõppemisel lavale tulemata lihtsalt seetõttu, et nad oli sunnitud loobuma oma õpitud elukutsest,“ ütles dr Vahtra.

Kultuuripartnerluse SA juhataja Meelis Kubitsa sõnul teeb Kliinik 32 annetused eriliseks nende argumentatsioon. „Arstide selgitused on väga lihtsad ja loogilised ning seetõttu paljudele arusaadavad ja eeskujuks. Mul ei ole mandaati liiga paljude vabakutseliste nimel kõneleda, kuid seda, et see on sõnumi selguses, eeskujus ja numbrites oluline tugi nii möödunud aasta lõpus kui ka saab olema tänavu kevadel, seda ma julgen küll väita,“ ütles Kubits.

Möödunud aasta kevadel asutatud Kultuuripartnerluse SA kaasas 2020. aastal läbi annetuste ja sündmuste korralduse ligi 89 000 eurot, millest valdav enamus maksti välja honoraride või toetustena. Teine osa jagunes netikontsertide korraldamisel tehniliste kulude katteks ja maksudeks. Töötasu või muid hüvesid ei ole sihtasutuse asutajad võtnud. Meelis Kubitsa sõnul ei ole tänavu kavas netikontserte korraldada. „,Me saime olulise kogemuse ja see oli vajalik toode märtsis ja aprillis 2020, aga kontserdikorraldus ei ole meie missioon,“ sõnas Kubits.

Kultuuripartnerluse SA eesmärk on võimaluste otsimine ja keskkonna kujundamine erainitsiatiivi täiendavaks kaasamiseks kultuuri rahastamisel avalikes huvides.