Avaleht Heategu Kredex jagab lasterikaste perede kodutoetuseks tänavu üle 3 miljoni euro
Kredex jagab lasterikaste perede kodutoetuseks tänavu üle 3 miljoni euro

Kredex jagab lasterikaste perede kodutoetuseks tänavu üle 3 miljoni euro

Kredex alustab 12. aprillil madalama sissetulekuga lasterikastele peredele mõeldud kodutoetuse taotluste vastuvõtmist ja annab selleks tänavu üle 3 miljoni euro.

Võimalus elamistingimusi parandada on peredel, kus kasvab vähemalt kolm kuni 19-aastast last ja kelle sissetulek ühe leibkonna liikme kohta oli eelmisel aastal kuni 355 eurot kuus. Toetust saavad ennekõike pered, kellel puudub oma kodu või olemasolev eluase ei vasta kaasaegsetele elamistingimustele, sealjuures puudub vee- ja kanalisatsioonisüsteem või on pesuruumid amortiseerunud, katus pole vettpidav või küttekolded ei taga kodus piisavalt sooja temperatuuri või on eluohtlikud.

Suurim toetussumma on 10 000 eurot. Kolme- ja neljalapselised pered, kellele on varem ühe korra kodutoetust eraldatud, saavad teistkordselt taotleda veel 5000 eurot. Viie- ja enamalapselised pered, kellele on varem korra kodutoetust eraldatud, saavad teisel korral taotleda 10 000 eurot. Varem toetust saanud peavad olema eelmise toetuse sihtotstarbeliselt ja tähtaegselt ära kasutanud.

“Energiatõhusus ei ole lihtsalt sõnakõlks – kodude energiatõhusamaks muutmisel on reaalne mõju inimeste rahakotile, tervisele ja kliimale laiemalt. Kredex on rohkem kui 15 aastat panustanud energiatõhususe teadlikkuse kasvatamisele, tellinud vajalikke uuringuid ja panustanud valdkonna arengusse mitmekülgse koostööga erinevate partneritega ja ehitussektoriga. Rõõm on tõdeda, et ka sel aastal on meil võimalik panustada umbes 1000 lapse elamistingimuste parandamisse. Viimase 14 aasta jooksul oleme parandanud enam kui 17 000 lapse elamistingimusi,“ ütles ettevõtte eluaseme- ja energiatõhususeosakonna juht Triin Reinsalu.

Tagastamatut toetust saab kasutada näiteks eluaseme püstitamise, renoveerimise, ümberehitamise või laiendamisega seotud väljaminekuteks, aga ka eluaseme tehnosüsteemide või -võrkude rajamise, muutmise või asendamisega seotud kulutusteks. Lisaks võib seda kasutada eluaseme soetamiseks juhul, kui leibkonnal ei ole päris oma kodu või leibkonna omandis maja või korter ei vasta kaasaegsetele elamistingimustele, sealhulgas on eluase pere jaoks mõistlikel eeldustel ruumiliselt liiga väike.

Eelmisel aastal anti kõige enam toetust eluaseme omandamiseks: 129 korral. Renoveerimiseks, püstitamiseks või ümberehitamiseks sai toetuse 128 peret.

Taotlusi saab esitada 31. maini.