1. Avaleht
  2. Heategevus
  3. Lastefond
  4. Lastefond kutsub üles täitma Eesti kaarti annetustega
Lastefond kutsub üles täitma Eesti kaarti annetustega

Lastefond kutsub üles täitma Eesti kaarti annetustega

LastefondAlgas SA TÜ Kliinikumi Lastefondi kampaania “Üleannetus”, mis kutsub üles tegema spetsiaalses veebikeskkonnas üle-eestilist annetust raskelt haigete laste toetuseks, kes vajavad arendavaid teraapiaid.

Kampaania raames on kõikidel headel inimestel ja kollektiividel võimalik spetsiaalses veebikeskkonnas anda oma panus Eesti kaardi täitmisse annetustega. Selleks tuleb minna kampaaniaveebi aadressil www.üleannetus.ee, valida Eesti kaardil meelepärane koht, kuhu oma annetus paigutada, märkida sobiv annetussumma ning soovi korral lisada annetusele oma nimi ja soov haigetele lastele.

Kampaania tipneb 10. märtsil üle-eestiliste heategevusüritustega kõigi 15 Eesti maakonna suurimates kaubakeskustes. Üleannetuse perepäevadel pakutakse osalejatele võimalust erinevatel viisidel meelt lahutada, meeleolukalt annetada ning tuntud artistide kontserte nautida.

Ürituse ja sellele eelneva kampaania eesmärk on koguda annetusi raskelt haigetele lastele, kellele mõjuvad erinevad teraapiad arendavalt ning parandavad nende seisundit ja edendavad lähtuvalt erivajadusest igapäevatoimingutes toimetulekut. Kampaaniaga loodab Lastefond koguda 120 000 eurot, mis võimaldab aidata 35 arendavat teraapiat vajavat last kolme aasta jooksul.

Lastefondi strateegiajuht Küllike Saar täpsustab, et hetkel toetab fond 14 arendavat teraapiat vajavat last. “Üks kampaania taustaeesmärke on üles leida ka need Eesti lapsed, kes vajavad arendavaid teraapiaid, kuid kellele on need tänaseni kättesaamatuks jäänud seoses liiga kauge elukohaga keskusest või riiklikult piiratud rahalise mahu tõttu,” nendib ta.

“Arstidelt ja terapeutidelt saadud infole tuginedes on erinevaid arendavaid teraapiaid vajavaid lapsi oluliselt rohkem, kui me täna toetame, mistõttu loodamegi kampaaniaga edastada sõnumit, et nende laste pered on oodatud toetuse saamiseks pöörduma Lastefondi poole,” räägib Saar.

Teraapiate eesmärk on erinevate haiguse tõttu häirunud funktsioonide parandamine, arengu toetamine ning lähtuvalt lapse erivajadusest igapäevatoimingutes toimetuleku edendamine. Riiklikud vahendid ei ole aga piisavad, et tagada kõikidele raskelt haigetele lastele järjepidevalt vajalikke arendavaid teraapiaid. Lisaks on erinevate terapeutide teenuseid keeruline saada lastel, kes elavad maapiirkonnas või kellel ei ole mingil muul põhjusel võimalik käia teenusel. Seega aitab Lastefond raskelt haigeid lapsi kasvatavatel peredel tasuda lapse muusika- ja ratsutamisteraapia eest ning võimaldab nende ja lisaks ka füsio- ja tegevusterapeudi teenuse kättesaadavust kodutingimustest, kattes teenuse lisamahu, mida riiklikest vahenditest ei kompenseerita.

Kõik, kes soovivad arendavaid teraapiaid vajavaid lapsi toetada, on oodatud andma oma panust veebilehel www.üleannetus.ee. Sealt leiab ka lisainfot Üleannetuse perepäevade kohta.

Head Uudised GoodNews