1. Avaleht
  2. Heategevus
  3. Lastefond
  4. Lastefond toetas erivajadustega inimeste häälekandja väljaandmist
Lastefond toetas erivajadustega inimeste häälekandja väljaandmist

Lastefond toetas erivajadustega inimeste häälekandja väljaandmist

TÜ Kliinikumi Lastefond on heade annetajate toel pannud ajakirja Puutepunktid ilmumisele õla alla juba kuus aastat järjest. Ülejäänud rahastus on tulnud eraisikute annetustest ja Hasartmängumaksu Nõukogult. Kuna tänavu sai ajakiri viimaselt toetust vaid 50% ulatusest, vajas väljaanne ilmumiseks täiendavat toetust.

Ajakiri „Puutepunktid“ ilmub alates 2011. aastast ning on oluliseks infokandjaks puuetega inimestele, nende peredele, spetsialistidele ja poliitikakujundajatele. Väga suur osakaal ajakirja lugejatest on puuetega laste pered, kelle jaoks on väljaandes avaldatav informatsioon äärmiselt vajalik, kuna erivajadustega lapse kasvatamisega seonduvad mured on neile tihtipeale veel tundmatud ja enamasti ei saa vanemad piisavat informatsiooni ja tuge ametlikelt struktuuridelt.

Ühe aasta ehk kümne ajakirjanumbri väljaandmise kulud on ca 60 000 eurot. Möödunud novembris otsustas Lastefondi nõukogu toetada ajakirja Puutepunktid väljaandmist aasta jooksul 10 000 euroga. Ülejäänud rahastus pidi tulema eraisikute annetustest (16 457 eurot) ja Hasartmängumaksu Nõukogult (40 000 eurot). Paraku saadi viimaselt toetust vaid 50% ulatuses ehk 20 000 eurot.

Ajakirja peatoimetaja Tiina Kangro avaldab kahjumeelt, et ajakirja ilmumise põhirahastaja Hasartmängumaksu Nõukogu kattis seekord vaid pool vajaminevast toetusest. “Vastuseks põhjenduste kohta kirjutati meile, et nii palju on projekte ja kõigile raha ei jätku,” nendib Kangro ja lisab, et äkitselt on ajakirja palju odavamaks, õhemaks ja harvem ilmuvamaks tegemine väga keeruline. Eelnevale lisaks toob ta välja, et tegemist on tasuta ajakirjaga, mida saadetakse kõigile soovijatele koju. “Ajakirja tasuliseks tegemine, arvestades sihtgruppi, vähendaks ilmselt väljaande ja informatsiooni kättesaadavust väga oluliselt,” tõdeb ta.

“Teeme enda hinnangul ajakirja, mis peaks aitama kaasa nii sotsiaalsüsteemi arengule kui inimeste toimetulekule selles,” ilmestab Kangro väljaande vajalikkust. Rahastuse puudumise tõttu on toimetus ajakirja mahtu vähendanud minimaalse 16 leheküljeni ja püüab leida lisatoetajaid.

Kuna ajakiri on puudega laste peredele väga oluline infoallikas ning viimasel ajal on peredega suhtlemisel selgelt esile tõusnud info puudusega seotud probleemid, tegi fond otsuse toetada ajakirja ilmumist eelnevale 10 000 euro suurusele toetusele täiendavalt veel 10 000 euroga.

Ajakirja “Puutepunktid” on veebiversioonina võimalik lugeda SIIT. Lisaks on võimalik paberajakiri tellida ka oma postkasti.

Head Uudised GoodNews