Avaleht Heategevus MA ARMASTAN AIDATA! Selgunud on internetikeskkonnas annetuste kogumisega alustavad heategevusorganisatsioonid
MA ARMASTAN AIDATA! Selgunud on internetikeskkonnas annetuste kogumisega alustavad heategevusorganisatsioonid

MA ARMASTAN AIDATA! Selgunud on internetikeskkonnas annetuste kogumisega alustavad heategevusorganisatsioonid

MA ARMASTAN AIDATA! Selgunud on internetikeskkonnas annetuste kogumisega alustavad heategevusorganisatsioonid

Märtsis lõppes taotlusvoor, mille kaudu selgusid uued heategevusorganisatsioonid, kes hakkavad alates juunist “Ma armastan aidata” heategevuskeskkonnas oma projektidega annetusi koguma.

Erasektori, vabaühenduste ning meedia esindajatest koosnev žürii valis aprillis kõigi kandideerinute seast välja viis organisatsiooni, kes liituvad annetuskeskkonna kogukonnaga.

Valiku tegemisel lähtuti annetuskeskkonna põhilistest väärtuskriteeriumitest:

1) Kas organisatsiooni tegevusel on suur ühiskondlik mõju?
Selle kriteeriumi all hinnati, kas projekti toetamisega kaasneb püsiv positiivne muutus – näiteks lastekodu lastele jõulude ajal piparkookide ostmine on armas, aga see ei paranda kuidagi nende olukorda. Mõjukad on algatused, mis tegelevad näiteks asenduskodude leidmise ja lapsendamise suurendamisega, sest need parandavad püsivalt oma sihtrühma elukvaliteeti.
2) Kas organisatsioon on võimekas?
Siinkohal hinnati algatuste tegevusmudelite jätkusuutlikkust, nende seniseid tulemusi ja kommunikatiivsust. Annetuskeskkonna eesmärk on koondada organisatsioone, kes oleksid suutlikud annetajate toetusega ühiskonda paremaks muutma.

Kes on need viis valitud organisatsiooni ja millega nad tegelevad?

MTÜ Avitus tegutseb igapäevaselt selle nimel, et vähendada ja ennetada Eesti inimeste seas stressi, läbipõlemist ja depressiooni. Eestis on pikaajalise stressi ja depressiooniga kokku puutuvaid inimesi ca 30%. Meeleoluhäire võib puudutada meist igaüht. Stressi, masenduse ja läbipõlemise tõttu on inimesel raske toime tulla igapäevaste asjadega nagu töö, õppimine, suhted.

Eesti Inimõiguste Keskus tegeleb Eestis diskrimineerimise vastu võitlemisega. Diskrimineerimise ohvriks võib sattuda igaüks, sest me kõik oleme mingis kontekstis või grupis vähemus. Isegi kui inimene ei kuulu mõne vähemusgrupi hulka, võidakse teda diskrimineerida ka seetõttu, et vähemuse hulka kuulub sinu sõber või pereliige.

Tartu linna pensionäride organisatsioon “Kodukotus” toetab eakate meeste tervisearendust. Meeste keskmine eluiga Eestis on 5-10 aastat lühem kui naistel ning meeste tervelt elatud aastate arv kolme võrra väiksem Euroopa keskmisest. Seeniormehed, kes tegelevad eakohaste sportlike ja kultuuriliste tegevustega, on vitaalse eluhoiakuga ja tervemad.

MTÜ RuaCrew eesmärgiks on laste ja noorte sotsiaalsete probleemide ja õigusrikkumiste ennetamine ning nende lahendamisele kaasa aitamine. Tegevuste tulemusena väheneb noorte õigusrikkumiste hulk, noored leiavad sihistatud tegevusi, saavad teadlikumaks erinevatest võimalustest ja väljunditest ning jätkavad tõenäolisemalt katkenud õpinguid.

MTÜ Serve the City on vabatahtlike koordineerimisega tegelev organisatsioon, mille eesmärgiks on kaasata võimalikult palju inimesi neile südamelähedaste probleemide lahendamisesse. Ühiskonnas on palju kitsaskohti, mida erinevad organisatsioonid proovivad lahendada. Pahatihti jäävad paljud neist kitsaskohtadest aga vajaliku tähelepanuta, sest heatahtlike kodanike jaoks on keeruline leida sobivat kaasaaitamise võimalust.

Tule kindlasti juunis annetuskeskkonda uusi tulijaid tervitama ja nende projekte kaema!

LEAVE YOUR COMMENT

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga