1. Avaleht
  2. Heategevus
  3. Lastefond aitab Koeru perekodus kasvavatel lastel saada täiendavat psühholoogilist ja terapeutilist tuge
Lastefond aitab Koeru perekodus kasvavatel lastel saada täiendavat psühholoogilist ja terapeutilist tuge

Lastefond aitab Koeru perekodus kasvavatel lastel saada täiendavat psühholoogilist ja terapeutilist tuge

LastefondSA TÜK Lastefond aitab alates jaanuarist saada Koeru perekodus kasvavatel lastel täiendavat psühholoogilist ja terapeutilist tuge, kattes neid nõustamas käiva eripedagoogi töötasu ja transpordikulud.

Koeru perekodus elab hetkel 15 last vanuses 5-19 eluaastat. Kõigil neil on erinev elusaatus, mis ühise nimetajana sisaldab palju valu ja kannatusi. Läbielatud kogemused mõjutavad kogu nende elu ja toimetulekut. Perekodu juhataja Relika Pedosoni sõnul esineb neil lastel palju füüsilisi ja vaimseid traumasid, millega tuleb tegeleda järjepidevalt ja professionaalselt.

“Selliste traumade mõju on äärmiselt sügav ning seetõttu peame leidma lapse jaoks parima abi,” räägib ta. “Samuti on väga vastuolulised ka laste tunded seoses oma vanematega. Neil on meeles pettumused ja vanemate poolt põhjustatud valu, mistõttu kaasneb vanematepoolse kontaktivõtuga palju hingelist segadust ja arusaamatust. Meil töötajatena ja laste kasvatajatena tuleb lähtuda laste parimast huvist, kuid nendes olukordades on arusaam lapse parimast huvist väga hägune ja muutlik.”

Lisaks lastele tuleb asenduskodu personalil sageli teha tööd ka laste perede, sugulaste ja lastekaitsetöötajatega, et lapsi võimalikult palju toetada ja aidata.

Eelnevast tulenevalt näeb Koeru perekodu tõsist vajadust suunata ja juhendada professionaalselt lastega igapäevaselt tegelevaid töötajaid ning toetada läbi eripedagoogi kogu laste tegemisi ka asenduskodus kohapeal.

“Näeme, et hingelist tuge vajavad selles süsteemis laste kõrval ka töötajad. Lapsed saavad väga kalliks ja „omaks” ning nende valu ja pidevate pettumuste kõrval olemine/elamine on raske nii lastele endile kui neid kasvatavatele inimestele,” selgitab Pedoson.

Lastefondi toetusel alustas alates jaanuarist Koeru perekodus tööd eripedagoog, kes käib kord nädalas kohapeal tegelemas seal elavate lastega ning nõustab kord kuus ka perekodu töötajaid. Selline töökorraldus tagab järjepideva eripedagoogilise toetuse seal elavatele lastele ja aitab senisest teadlikumalt suunata perekodus tehtavat kasvatustööd.

Lastefond aitab katta Koeru perekodu eripedagoogi töötasu ja transpordikulud poole aasta jooksul kokku 4716 euro ulatuses.

Lastefondi toetusjuht Eveli Ilves leiab, et suuri hingetraumasid läbi elama pidanud asenduskodu lapsed vajavad igakülgset toetust, eriti aga psühholoogilist, et neist kasvaksid terved ja täisväärtuslikud inimesed. “Lastefond soovib väga omalt poolt panustada just psühholoogilise ja eripedagoogilise abi pakkumisse asenduskodus kohapeal ning seetõttu ootame jätkuvalt erinevate asenduskodude toetustaotluseid selle rahastamiseks,” kutsub ta asenduskodusid Lastefondi poole pöörduma.

Head Uudised GoodNews