Avaleht Heategevus Lastefond Masingu kooli õpetajad saavad Lastefondilt tuge
Masingu kooli õpetajad saavad Lastefondilt tuge

Masingu kooli õpetajad saavad Lastefondilt tuge

Käesoleval nädalal toimub TÜ Kliinikumi Lastefondi toel Tartu Herbert Masingu koolis TEACCH-metoodika koolitus.

Põhja-Carolina ülikooli koolituskeskuse TEACCH koolitajad räägivad, kuidas võimaldada autismispektrihäirega lastele paremat õpikeskkonda.

TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related Communication Handicapped Children) on välja töötatud Põhja-Carolina ülikoolis, kus asub ka peamine koolituskeskus. Metoodika eesmärk on luua õpilase ümber terapeutiline õpikeskkond, mis võimaldab arendada nii akadeemilisi kui ka sotsiaalseid toimetulekuoskusi. Programmi kasutatakse väga paljudes riikides.

Programmis arvestatakse lapse individuaalseid vajadusi ja seetõttu on see sobiv just autistlike laste eripäradega toimetulekuks. Tegu on programmiga, mis on juba algselt kavandatud koolitöö toetamiseks, kuid oluline osa metoodikast on ka tihe koostöö spetsialistide ja lapsevanemate vahel. Lisaks on programm kohandatud kommunikatsiooni omapäradele, sobides sellega nii normaalse vaimse võimekuse kui ka sügava vaimse mahajäämusega lastele.

Masingu kooli direktori Tiina Kallavuse sõnul kasutavad Masingu kooli õpetajad juba aastaid üldiseid TEACCH-i põhimõtteid, kuid keegi pole ametlikult läbinud õpet ja tulemused on ebaühtlased.

Ta nendib, et kui sotsiaalvaldkonnas on riiklikult rahastatud programme kasuperedele, siis haridusvaldkonnas pole näidet tuua. “Siiani on ostetud sisse erinevaid metoodikaid, neid kohandatud ja katsetatud pilootprojektide raames. Praegu on aga igal koolil õigus ise otsustada, mida kasutada,” selgitab Kallavus.

Seega otsustas Lastefond ulatada annetajate toel abikäe. Koolitajate Eestisse toomise ja koolituse kulud katab fond kuni 11 300 euro ulatuses.

Lastefondi toetusjuht Eveli Ilves räägib, et kui Masingu kool pöördus fondi poole palvega toetada paari õpetaja lähetust TEACCH-i baaskoolitusele Ameerikas, tõstatus fondis küsimus, kuidas programmist lastele maksimaalset kasu saada.

“Jõudsime otsusele, et baaskoolitus tuleb tuua siia, et sellest saaks osa rohkem õpetajaid,” selgitab ta.

Tartu Herbert Masingu kool on mõeldud hariduslike erivajadustega õpilastele.